На 11.01.2010 година в София се състоя Учредителното събрание на Национална пациентска организация (НПО). На събранието присъстваха седем пациентски организации. Обсъден и приет бе Уставът на НПО и бе избрано временно ръководство на организацията в състав: Станимир Хасърджиев – председател, Евгения Адърска – зам.-председател, Милен Чавров – член на Управителния […]
Translate »