Национална пациентска организация (НПО) е силно обезпокоена от множеството сигнали, получени от организации членове на НПО, научни дружества, медицински експерти и пациенти, във връзка с решение № 51 от 18.02.2010 относно промени в нивото на заплащане на медикаменти за три групи социалнозначими заболявания. Разтревожени сме от факта, че решението на […]
Translate »