На 8 март (понеделник) от 17 часа в офиса на Национална пациентска организация в град София се проведе Общо събрание на Сдружението. На събранието беше направен отчет на временното управление, бяха гласувани промени в устава на НПО и беше обсъден работният план на организацията. На Общото събрание бяха избрани и […]
Подкрепяме усилията на правителството за засилване контрола върху разходите в здравеопазването и спиране изтичането на неправомерни средства, както и намерението за отблокиране на финансов ресурс, който да бъде предоставен на НЗОК. Допълнителните финансови средства трябва да бъдат справедливо разпределени в болничната и извънболничната медицинска помощ, за да бъде осигурено лечението […]
Translate »