Подкрепяме усилията на правителството за засилване контрола върху разходите в здравеопазването и спиране изтичането на неправомерни средства, както и намерението за отблокиране на финансов ресурс, който да бъде предоставен на НЗОК. Допълнителните финансови средства трябва да бъдат справедливо разпределени в болничната и извънболничната медицинска помощ, за да бъде осигурено лечението […]
Translate »