На свое редовно заседание УС на Националната пациентска организация коментира и обсъди позицията си относно направеното предложение на събора на БЛС в събота, 27 март, за евентуално доплащане от страна на пациентите в доболничната помощ. На свое редовно заседание УС на Националната пациентска организация коментира и обсъди позицията си относно […]
Translate »