Участниците в кръглата маса обсъдиха и приеха Меморандум за популяризиране и законово регламентиране на правата на пациента в България. На 15 април 2010 г. от 14:30 часа в сградата на Народно събрание, зала „Изток”, се проведе кръгла маса на тема: „Правата на пациента в България – предизвикателства и перспективи” по […]
Translate »