НПО отговаря на всички законови изисквания за национална представителност, заложени в Закона за здравното осигуряване и Наредба 27 от 28 ноември 2008 г. Със заповед на Министъра на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, Национална пациентска организация (НПО) беше призната за национално представителна организация за защита правата на пациентите. Заповедта беше […]
Translate »