Национална пациентска организация счита, че ситуацията в здравеопазването в Република България е ескалирала до степен на хуманитарна криза и здравната грижа – от възникване на здравословния проблем до адекватно лечение, е на прага да се превърне в сериозен риск за здравето на пациентите. Национална пациентска организация счита, че ситуацията в […]
Translate »