Национална пациентска организация подкрепя всички кампании, които са насочени към ограничаване разпространението на различни тежки заболявания, в това число и ХИВ – вируса на СПИН. Национална пациентска организация (НПО) подкрепя всички кампании, които са насочени към ограничаване разпространението на различни тежки заболявания, в това число и ХИВ – вируса на […]
Translate »