В информационната кампания ще се включат близо 40 учебни заведения от 7 града на България, в които ще се проведе семинарно обучение от специалист инфекционист по темата за инвазивните менингококови заболявания (ИМЗ). В пресконференцията взеха полк. доц. д-р Андрей Галев, Председател на Българското сдружение по превантивна медицина, който представи информация […]
Translate »