В Люксембург – страната, която е председател на Европейския съюз в момента, бяха представени и приети дългоочакваните Заключения на Съвета на Европа във връзка с персонализираната медицина. Основният фокус на Заключенията е върху пациентите и техния достъп до иновативни терапии. Макар че това са само препоръки към страните членки на […]
Translate »