Националната пациентска организация, в качеството си на национално представителна организация на пациентите в Република България, фондация „И“ и сдружение „Здраве без граници“ – в качеството им на организации, предоставящи пряка подкрепа на хора, живеещи с ХИВ, се обърнаха с писмо към председателя на Комисията за защита на конкуренцията с молба […]
Поредният недостиг, откроен от новата Национална здравна карта, е този на лекари, работещи в специализираната извънболнична медицинска помощ. В цялата страна специалистите са в пъти по-малко от нужните, посочени в картата. Както всъщност отдавна е известно, някои видове специалисти липсват в цели области. Така например, в областите Видин, Монтана и […]
Децата да се ваксинират срещу най-опасните заболявания в забавачките или училище, а възрастните – на работното им място. Това е една от 20-те препоръки на Европейската комисия (ЕК). Освен това ще се правят рутинни проверки за имунизационния статус, а до 2020 г- трябва да е готов основния имунизационен календар на […]
Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика и техническите средства за приложението им. Срокът на обществената поръчка е две години, а стойността й без ДДС – 66,4 милиона лева. Планираните количества от […]
Translate »