Във връзка с изказване на д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК, в публичното пространство, относно необходимостта от истински контрол върху разходването на средствата на НЗОК и необходимостта от информираност на пациентите в преговорите за НРД, Национална пациентска организация изразява следната позиция: Осигуряването на качествено здравеопазване е съвкупност от множество компоненти […]
Translate »