Лекари-доброволци от различни специалности ще консултират безплатно на  телефонна линия, дарена от VIVACOM на Националната пациентска организация Информационна линия в помощ на пациентите с хронични заболявания стартира от днес – 22 април 2020 г. Линията е създадена от Националната пациентска организация, с подкрепата на VIVACOM, и ще бъде в помощ […]
Д-р Тихомир Живков, лекар – специализант по клинична хематология в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания /СБАЛХЗ/. Завършил е Медицинския Университет – Варна през 2015г. От началото на 2016г. работи и специализира в СБАЛХЗ, а от ноември 2016г е част от „Експертен център по коагулопатии и редки анемии“ […]
Translate »