130 опаковки от медикамента Dolutegravir са дарени от „ГЛАКСОСМИТКЛАЙН“ ЕООД, за да не се прекъсва лечението на пациенти с ХИВ. Кризата започна в началото на юли, след като две поредни обществени поръчки установиха административни нередности. За да се справи частично с кризата, Министерството на здравеопазването закупи също така 30 опаковки […]
Причините, които налагат приемането на наредбата, са свързани с необходимостта от привеждането на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) (приети със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., обн. ДВ, бр. 102 от 2018 г.). Проектът е съобразен […]
Translate »