Мина Енева е психолог, създател на дневен център за деца и младежи с увреждания „Тацитус“, както и на защитено жилище „Св. Рафаил“. То цели да бъде място за живеене и подкрепа за хора с психични страдания, които са навършили пълнолетие. „Дневник“ разговаря с Мина Енева за отражението върху психиката на […]
Translate »