Бременните жени с положителен тест за хепатит В и високи нива на вирусен товар в кръвта трябва да получават превантивно антивирусно лечение с тенофовир от 28 седмица на бременността до раждането, препоръчва Световната здравна организация (СЗО) в нови насоки за предпазване на предаването на хепатит В от майка на дете, […]
Софосбувир и даклатасвир, двете антивирусни лекарства, които се използват за лечение на хепатит С, се свързват с по-бързо възстановяване, по-кратка хоспитализация и висока преживяемост при хора със средно тежко или тежко боледуване от COVID-19, оповестиха изследователи на COVID-19 Конференция, с която завърши 23-а интернационална AIDS Конференция (AIDS 2020: Virtual). Говорейки […]
С проекта на наредба се разширява обхватът на субсидираните лечебни заведения, като се определят и лечебните заведения, които може да бъдат субсидирани от Министерство на здравеопазването за поддържане готовността на разкритите в тях клиники и отделния по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести […]
Translate »