Четири специализирани апарата от най-висок клас бяха доставени в Лабораториите по клинична имунология и клинична патология в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) в столицата, съобщиха от лечебното заведение. На разположение на специалистите е последно поколение апаратура за флоуцитометрия, имунохистохимия и ин ситу хибридизация, както и […]
Translate »