Националната пациентска организация (НПО), лидер в сферата на защитата на правата на пациентите, търси за своя екип СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВНА КОМУНИКАЦИЯ И ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Като национално представителна организация за защита правата на пациентите, ние сме ангажирани с предоставянето на информация, консултации и посредничество на граждани в здравната система. Важна част от […]
Отговорът на болестта деменция изостава с 30 години от движението за права на хората с физически увреждания Международната Алцхаймер организация призовава дъравите по света да преосмислят дизайна на националните си политики за справяне с деменцията съгласно Конвенцията на ООН на хората с увреждания Дизайнът на улеснения за справяне с деменцията […]
Translate »