Подкрепа на родители на деца с цепнатини Приблизително 900 000 човека – деца, възрастни и техните семейства, са засегнати от вродена цепнатина на устната и небцето в цяла Европа. Семейната среда е от основно значение за насърчаване на положителната адаптация на децата с цепнатина. Родителите са ключов фактор за развитието […]
Translate »