202 лица с увреждания и 88 членове на техните семейства получиха професионална помощ от социални работници, за да останат на пазара на труда, в рамките на съвместен проект на Националната пациентска организация  и Българската стопанска камара. Социални работници от Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас в рамките на една година […]
Translate »