Една от мерките за изпълнение на Препоръките за повишаване на личната мобилност (Член 20, Параграф 42) е осигуряването на достъп до технически помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания, включително като държавата увеличава средствата за тях. През изминалите години обаче при средствата, заделяни от бюджета за технически помощни […]
Translate »