АПОЗ кани пациентите да участват в проучване, което цели да изследва как здравната система и в частност организираната онкологична помощ, успява да отговори на специфичните им нужди. Какво е съотношението на гарантираните (медицински и немедицински) грижи и онези, които удовлетворяват извън системата и за собствена сметка? От АПОЗ ще се […]
Translate »