Д-р Станимир Хасърджиев ще продължи да подпомага дейността на НПО като неин основател и изпълнителен директор Общото събрание на Националната пациентска организация, което се проведе в края на февруари 2021 г., избра нов управителен съвет на организацията с петгодишен мандат. За председател на Управителния съвет пациентските организации, членове на НПО, […]
Translate »