Върховният административен съд обяви за нищожни изискванията на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени на 15 август 2020 г., съобщиха от ВАС. Причината е, че изискванията не са били обнародвани в „Държавен вестник“, а това е съществен порок […]
Translate »