Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“, гр. Хасково, обявява литературен конкурс на тема: „Животът е хубав, въпреки диагнозата…“ Инициативата е по повод 18-годишнината от създаването на организацията. Целта на конкурса е да се насочи вниманието на обществеността към светлата страна на живота, въпреки диагнозата (пък каквато […]
Translate »