На 03.06.2021 год. за трети път се проведе литературен конкурс, организиран от Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр. Хасково (БАХОдЗ “ Живот“). Събитието привлече вниманието на обществеността към дейността на Асоциацията и работата им в посока борба с онкологичните заболявания и тяхната превенция. В […]
Българска асоциация по персонализирана медицина (БАПЕМЕД) стартира информационна кампания на тема „Що е то: Персонализирана медицина? – Когато става дума за медицина, един размер не приляга на всички!“. В рамките на кампанията ще бъде публикувана серия от материали с цел популяризиране на концепцията за персонализирана медицина сред обществото, медицинските специалисти, […]
Translate »