К обяви първите пет терапевтични средства срещу COVID-19, които скоро биха могли да бъдат на разположение за лечение на пациенти в целия Европейски съюз. Четири от тях са моноклонални антитела, които в момента се разглеждат от Европейската агенция по лекарствата, а петото е имуносупресант, който вече има разрешение за употреба, […]
Министерството на здравеопазването предлага промени, свързани с изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. На практика това е следващата стъпка в измененията, свързани с образованието на медиците, след като преди дни ведомството предложи промени и по отношение на реда за самите специализации. Целта на промените е да […]
Translate »