Намалялата профилактика, както и диспансерно наблюдение на пациентите през 2020 г., преминала под знака на COVID, може да се окаже причина за влошаване на състоянието им и съответно да създаде нужда от по-голям прием в болниците, което от своя страна създава предпоставка за повече разходи за лечебните заведения. Този извод […]
8,5 % или 175 899 100 лв. е отчетеното увеличение на плащанията за болнична помощ за 2020 г., показва годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК, приет днес от Министерски съвет. Увеличението на плащанията е независимо от общото намаление на обема на отчетената дейност поради епидемичната обстановка. Изплатени са […]
Translate »