Ковид-пандемията осветли проблемите в българското здравеопазване и влоши достъпа до здравни грижи, особено на хронично болните пациенти. Здравеопазването трябва да е консенсусно и трябва да бъде разглеждано дългосрочно, с необходимата стратегия, създадена с участието на всички заинтересовани страни. Здравните системи в другите държави са стабилни, защото не зависят от това […]
Translate »