Над 40% от българите имат поне едно хронично заболяване. Това показват данните от Европейското здравно интервю за 2019 г., които бяха оповестени от НСИ днес. Най-много са болните хора над 65 години – поне с едно хронично заболяване сред тази група са 82.6%. Над 44% са и болните сред по-младите […]
Според 44% от българите, в последната 1 година, в ситуация на COVID-19, българската здравна система се развива в негативна посока, докато 34% са на обратното мнение. Най-младите в най-голям дял не могат да преценят какво мислят по отношение на този въпрос. Живеещите в областните и малките градове, както и в […]
Translate »