10 588 българи потърсиха безплатна медицинска помощ и консултации на горещата телефонна линия на Националната пациентска организация, създадена в рамките на COVID Алианс – инициатива на Националната пациентска организация, която обедини здравни експерти, индустрия и пациентски общности и граждански организации в търсенето на адекватен отговор на предизвикателствата пред пациентите в условията […]
МЗ предлага с публичен ресурс да бъде осигурено провеждането на допълнителни здравни дейности при деца на възраст до 14 дни след изписване от родилното отделение в дома на детето, както и осъществяване на дентално лечение при лица над 18 г. с психични заболявания под анестезия. Адрес за изпращане на становища […]
С проекта се предлага извършването на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На първо място се предлага промяна относно изискванията за осъществяване на функциите на председател на Етичната комисия за клинични […]
С проекта се предлага извършване на допълнения в Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. С направеното предложение се предвижда чрез субсидиране от страна […]
За изплащането на средствата за работа в неблагоприятни условия на НЗОК ще са необходими около 135.8 млн. лв. до края на годината. От тези средства 22.1 млн. лв. ще са джипитата, 5.7 млн. лв. за специалистите, 3 млн. за лабораториите, а 75 млн. за болниците. За поставяне на ваксини срещу […]
Не повече от 46% от населениетоmе защитено от инфекцията показват изчисленията на МЗ. До настоящият момент у нас официално са регистрирани 421 828 случая на КОВИД, което представлява 6.1% от населението ни. Тук обаче не се отчитат заразените, които по някаква причина не са били регистрирани – защото са боледували, […]
Здравното министерство ще предложи промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за преодоляване на забраната за заплащане с публични средства на имуноглобулини, прилагани off-label, тоест извън кратка характеристика на продукта. До решението се е стигнало във връзка с множество постъпили жалби и сигнали от пациенти и пациентски организации, които […]
Translate »