На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, […]
На тази основа се разработва тест, който може да влезе в практиката до 6 месеца Специфичен кръвен тест за диагностика на дълъг COVID (long COVID) може да стане факт и да влезе в практиката само след 6 месеца, след като изследователи от Imperial College London откриха различни антитела при пациенти […]
Translate »