Национална пациентска организация бе приета за асоцииран член на Европейската организация за редки болести EURORDIS. EURORDIS е пациентски алианс, представляващ 970 редки заболявания, в който са включени пациентски организации от 74 държави, работещи за подобряването на качеството на живот на всички хора, живеещи с редки болести в Европа. EURORDIS подкрепя […]
Translate »