Най-честите проблеми, с които се сблъскват медиците, са недофинансиранетона системата и бюрократичната тежест Възможностите за справяне със стреса на работното място е основната информация, откоято имат нужда медицинските специалисти, работещи в областта на хематологията. Това показват данните от анкета, проведена сред членовете на Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ). Допитването е направено […]
На 24 август 2021 г. на заседание на Управителния съвет на Сдружението бе взето решение да бъде проведено редовното годишно общо събрание на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” (НПО), което ще бъде проведено на 30 септември 2021 г., (четвъртък) от 08:00 часа, гр. София, ул. „Чаталджа“ №76, при следния ДНЕВЕН РЕД: […]
Translate »