На 23 септември 2021 г. се проведе хибриден информационен форум за пациенти с авансирал рак на гърдата на тема „Костно здраве при рак на гърдата“ по повод предстоящия Световен месец за борба с това заболяване. Форумът е насочен към пациентките, които се нуждаят от двойно повече внимание, грижа и информираност. […]
СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн., ДВ, бр. 28 от […]
Translate »