Проф. Вихра Миланова е завършила медицина през 1979 г. в МУ – София. Започва работа като ординатор в Психиатричния диспансер в Плевен. През 1981 г. става асистент в Катедра по психиатрия при МУ – София. Има призната специалност по психиатрия от 1982 г. През 2004 г. защитава кандидатска дисертация по темата за профилактиката на афективните разстройства, а през 2006 […]
Translate »