Действащата наредба предвижда обучението по клинични специалности, каквито са специалностите Анестезиология и интензивно лечение, Инфекциозни болести, Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, в общия случай да се провежда въз основа на срочен трудов договор с база за обучение по съответната специалност на длъжност за специализант. Базите за обучение обявяват целогодишно, […]
Translate »