В писмо до Националния съвет по цени и реумбурсиране на лекарствените продукти и Министерството на здравеопазването Националната пациентска организация относно предложение от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) по чл. 32, ал. 2 от Наредбата за условията правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствени продукти за парентерална хормонална […]
Скъпи приятели и колеги, Преди близо 20 години заедно поехме по път, на който нямаше указателни табели! Този път ме срещна и запозна с повечето от вас – страхотни и борбени хора, които смело мога да нарека мои приятели! По този път загубихме и много ценни и близки сподвижници, само […]
Translate »