В световен мащаб болестта заема 4-6 място между причините за смъртност. Прогнозите сочат, че до 2020 г. тази негативна тенденция ще се задълбочи.  Според различни оценки 4 – 6% от населението над 40-годишна възраст в Европа страда от ХОББ като честотата на заболяването нараства стръмно с възрастта. Преобладаващо е схващането, […]
Translate »