През месец декември 2021 г. Българската асоциация за хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр. Хасково приключи изпълнението на проекта „Възстановяване, промоция и превенция на онкологичното здраве по време на пандемия“, финансиран от Обществения борд TELUS international Europe. Психологическа и емоционална подкрепа на хора, засегнати от негативните последици […]
Translate »