Министерството на здравеопазването предлага промени в Наредбата за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба. С тях се регламентира т. нар. оff-label употреба. През 2020 г. в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) се регламентира възможност […]
Един от най-често срещаните странични ефекти от лечението на всяко онкологично заболяване е ЛИМФЕДЕМЪТ. Изследванията сочат, че комбинираното (хирургично отстраняване на лимфните възли плюс лъчетерапия) лечение на рак на гърдата води до развитие на лимфедем средно в 20-65% от случаите, като дори само биопсията на лимфните възли може да бъде […]
Translate »