НПО ще инициира подновяване работата на много популярния, но прикрит и забравен през последните две години Консултативен съвет към Министерски съвет „Партньорство за здраве“ В България има много стратегии, програми, мерки и добри практики, включително за профилактика, насочени към ограничаване и проследяване на социалнозначимите незаразни хронични заболявания, но неработещи или […]
Translate »