Националната пациентска организация проведе тематично събитие, посветено на инфекциозните болести и сексуалнопреносимите инфекции Загубени десетилетия за изготвянето и приемането на национални програми за борба със социалнозначими инфекциозни заболявания, затруднен достъп до навременно лечение, ограничаване на възможността за прилагане на ефективни терапии чрез ненужни изисквания. Това са само част от сериозните […]
Translate »