Значителен ръст на средствата в извънболничната помощ заляга в официално подписания днес Анекс към Националния рамков договор. Подписи под него в присъствието на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова сложиха ръководствата на БЛС и НЗОК. Ръстът в първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ е 30%, като по думите на председателя на Надзорния съвет на […]
„Имаме уверението на Министерството на здравеопазването, че отпадането изцяло на хартиените рецепти ще стане факт. Решението на Министерството е израз на диалогичност, заради големия брой становища. Искат да вземат предвид всяко едно мнение и ако има пропуски, да се отстранят преди да влезе в сила Наредбата“. Това каза главният секретар […]
Translate »