Среден 3,17 по шестобалната система е оценката за детското здравеопазване в единадесетия годишен доклад „Бележник 2022: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ на Национална мрежа за децата. Като голям проблем е отбелязан недостигът на педиатрични кадри в здравната система. „За последната една година педиатрите, които работят […]
Translate »