Грешни регламенти в здравната система блокират работата на Експертните лекарски комисии и така затрудняват лечението с биологична терапия и проследяването на 12 000 пациенти в дерматологията и ревматологията. Това заяви Анета Драганова от Асоциацията на пациенти с автоимунни заболявания (АПАЗ). „Проблем в ревматологията е, че амбулаторна процедура №42 (Амбулаторно наблюдение/диспансеризация […]
Относително голям дял от населението (15%) е здравно неосигурено и има достъп само до ограничен брой публично финансирани здравни услуги. Това е така, защото достъпът до услуги, заплащани от НЗОК, се основава на заплащането на здравноосигурителни вноски, държавата покрива осигуровките само на изключително бедните и много хора, които живеят под […]
Главният герой – мечето Каспър, живее със заболяването пулмонална хипертония „Каспър – мечето със сините устни“ или каква е съдбата на децата с редките болести у нас. Националната пациентска организация участва в „XI европейска конференция за редки болести и лекарства сираци“ с пилотния си проект LIFE4Rare. Наталия Маева е председател […]
Translate »