В България липсват програми за превенция на наркотичната зависимост, както и общодостъпни услуги за грижа за зависимите Проучване в България, проведено през 2021 г. сред 4109 ученици, показва, че 14,7% от учениците в страната са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество.[1] Това показват данни на Националната пациентска организация, […]
Не отговаря на истината информацията за предстоящо осигуряване на сензори за постоянен мониторинг на кръвната захар на всички деца с диабет тип 1 у нас, защото сензорите за постоянно измерване на кръвна захар при пациенти с диабет тип 1, независимо дали са за деца или възрастни, от 28 септември 2021 […]
Translate »