Национална пациентска организация и членуващи в нея организации представиха становище относно проект за Национален план за борба с рака в Република България. В становището се посочва следното: „Изказваме задоволството си от името на УС на Национална пациентска организация, както и от името на организациите, членуващи в структурата ни, с експертиза […]
Сдружение „Национална пациентска организация“ представя становището си като структура от неправителствения сектор с експертиза в защита правата на пациентите и национална представителност по смисъла на Наредба № 8 от 19 ноември 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации. Несъмнено, предлаганите 4 прегледа – […]
Translate »