Министерският съвет одобри на свое заседание Националната здравна стратегия до 2030 г. и реши да предложи стратегическият документ в сектор „Здравеопазване“ на бъдещото Народно събрание за приемане. Това съобщиха от „Дондуков“ 1. Стратегията представя дългосрочна визия за развитието на сектора, набелязва цели и приоритети, както и конкретни политики за изпълнението […]
Translate »